Privacyverklaring

LEEF! is een multidisciplinair gezondheidsconcept waarin fysiotherapeuten, trainers, oefentherapeuten, psychologen, diëtisten, podologen, logopedisten en sportartsen samenwerken aan de verbetering van de kwaliteit van leven van haar klanten. Wij trainen en begeleiden mensen, zodat zij in staat zijn om de kwaliteit van hun leven te bepalen en in te richten naar hun eigen wens.  

LEEF! is gevestigd in Zaandam. Bij het gebruik van onze diensten registreren wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.  

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wenst op te nemen dan kunt u ons bereiken op:   

 • Telefonisch 075-6169542 
 • E-mail zaandam@leef.nu  
 • Post Brikstraat 4, 1503 BK te Zaandam 

Persoonsgegevens 

Bij het gebruik maken van onze diensten laat u gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De volgende persoonsgegevens kunnen bij ons geregistreerd worden. Welke er opgenomen worden in ons systeem hangt af van de dienst die u bij ons afneemt. 

 • NAW-gegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • Emailadres; 
 • BSN (en verzekeringsgegevens); 
 • Geboortedatum; 
 • Geslacht; 
 • Identificatiegegevens (bijv. nummer paspoort, identificatiebewijs, verblijfsvergunning); 
 • Verwijsdatum; 
 • Naam van uw huisarts/verwijzer; 
 • Bij de intake noteren wij gegevens betreffende uw klachten en doelen (medische verwijsdiagnose, ICF, onderzoeksgegevens, medische voorgeschiedenis, psychosociale factoren, behandelplan); 
 • Tijdens de behandeling worden van iedere sessie dagjournalen geschreven, verslag gelegd van evaluaties en er worden rapportages geschreven;  
 • Lidmaatschap/abonnementsvorm; 
 • Rekeningnummer. 

Doeleinden 

Wij verwerken deze gegevens met als doel u optimaal te kunnen ondersteunen in het behalen van uw doelen. Om u te kunnen begeleiden is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw hulpvraag, medische voorgeschiedenis en andere relevante gegevens betreffende uw gezondheid.  

Wij werken bij LEEF! multidisciplinair, wat inhoudt dat we met verschillende specialisaties samenwerken op een locatie. Een onderdeel van een sterke samenwerking ten gunste van u als klant is onderling overleg. Regelmatig en alleen met uw toestemming zullen wij elkaar raadplegen om te evalueren waar we u optimaal kunnen ondersteunen.  

Als laatste doeleinde van het verzamelen van persoonsgegevens zijn wij als zorgverleners verplicht een dossier op te bouwen in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  

Verstrekking aan derden 

Wij werken met verschillende organisaties samen zoals de vakvereniging Stichting Keurmerk Fysiotherapie waarmee wij dataverzamelen in de Landelijke Database Kwaliteit (voor het meten van de effectiviteit van de fysiotherapie en onze praktijk).  

 • Datum waarop u behandeld bent; 
 • Prestatiecode van de behandeling; 
 • Diagnosecode waarop gedeclareerd wordt; 
 • Contactreden; 
 • Fysiotherapeutische diagnose; 
 • Het hoofddoel; 
 • Datum eindevaluatie; 
 • Mate van behalen doelen; 
 • Geboortejaar; 
 • Geslacht; 
 • Meetinstrumenten en datum dat deze zijn afgenomen; 
 • Duur van de functioneringsproblemen; 
 • Beloop van de functioneringsproblemen; 
 • Verwacht herstel; 
 • Nevenpathologie indien aanwezig; 
 • Recidief indien van toepassing; 
 • Reden einde zorg. 

Bij het afsluiten van de behandeling ontvangt u automatisch een klanttevredenheidsenquête via het meetbureau Qualiview/QDNA of PodoNet (in het geval dat u in behandeling bent bij onze podoloog). Wij willen u vriendelijk vragen deze in te vullen zodat wij onze kwaliteit verder kunnen verbeteren. Deze enquête verloopt geanonimiseerd en de vragen zijn niet te relateren aan uw persoonsgegevens. 

Om uw huisarts of verwijzer op de hoogte te stellen van uw resultaten kunnen met, uitsluitend met uw toestemming, via een beveiligde mail met hen communiceren. Wij gebruiken hierbij Zorgmail. Het betreft uw naam, geboortedatum, NAW-gegevens en de beschrijving van de therapie en onderzoeksbevindingen. Wij mailen nooit persoonsgegevens naar anderen of naar u tenzij u hiervoor toestemming verleend. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

 Cameratoezicht 

Op een aantal van onze vestigingen maken wij gebruik van cameratoezicht. Dit doen wij om u en onze veiligheid te borgen. De beelden worden maximaal 4 weken bewaard. De beelden gebruiken wij alleen in het geval van calamiteiten.  

 Beveiligen en bewaren 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke en bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Uw persoonsgegevens zullen gedurende de verplichte minimale bewaartermijn van 20jaar bewaard worden tenzij u anders aangeeft. Gedurende deze periode zullen wij werken met systemen die voldoen aan de wet- en regelgeving en NEN7510.  

 Inzage, correctie en verwijdering van gegevens 

U heeft altijd het recht uw persoonsgegevens en (para)medisch dossier in te zien. Wij geven u direct inzage of kunnen een kopie voor u maken. U heeft recht op het corrigeren en verwijderen van gegevens als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn. 

U heeft het recht om de gegeven toestemming voor registratie van uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking hiervan in te trekken. Geef dit aan bij ons secretariaat door een mail te sturen naar zaandam@leef.nu 

 Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen door websites die u bezoekt. Ze bevatten meestal een website en een identifier. Cookies helpen om uw ervaring te verbeteren tijdens het browsen op onze website.

Hoe en waarom gebruikt u cookies?

We gebruiken cookies om uw browserervaring te verbeteren door te onthouden dat u bijvoorbeeld bent ingelogd. Bij het invullen van een contactformulier worden cookies gebruikt om uw gegevens voor een volgende keer te onthouden .

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt standaard niet meegegeven. Geef je toestemming voor het gebruiken van je IP-adres dan wordt je websitebezoek geregistreerd tot op woonplaats-niveau. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Geplaatste cookies

CookienaamBronFunctieExpiratie
_gawebsiteRegistreert een uniek ID dat gebruikt wordt voor het aanmaken van statistische data over hoe de bezoeker de website gebruikt2 jaar
_gatwebsiteTbv verwerkingssnelheid in statistieken sessie
_gidwebsiteRegistratie hoe bezoekers de website gebruiken sessie
NIDGoogleEen unieke ID die gebruikt wordt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, maar ook om eerdere interacties in de browser met de advertenties of zoekresultaten van een adverteerder en uw bezoeken aan de website van een adverteerder te onthouden. 6 maanden
collectGoogleMeten websitebezoeksessie
rc::aGoogleRecaptcha – niet geclassificeerdaanhoudend
rc::bGoogleRecaptcha – niet geclassificeerdsessie

Hoe deactiveer ik cookies?

U kunt voorkomen dat cookies in uw browserinstellingen worden geplaatst – al kan dit wel invloed hebben op de functionaliteit van websites die u bezoekt. Cookies op onze website zijn niet essentieel, maar kunnen uw ervaring verbeteren.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies in je browser kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Je kunt eenvoudig je cookievoorkeuren aanpassen waarvoor je bij je eerste bezoek aan de website hebt gekozen.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising